Συντηρήσεις

Κάθε περάτωση ενός επιτυχημένου project ακολουθείται πάντα από μια επιμελή συντήρηση για να διατηρείται η καλή λειτουργία όλης της εγκατάστασης.

Η FOKA bcs έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την συντήρηση σε όλα τα είδη εγκαταστάσεων που ολοκληρώνει και επίσης να παρέχει και υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

... basic polka dots basic polka dots

Οι υπηρεσίες μας