Πρέβεζα Blue sea Hotel

Στην ξενοδοχειακή μονάδα πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εργασίες :

  • Εγκατάστασης υδραυλικών συστημάτων, ΖΝΧ

  • Εγκατάστασης μικρού βιολογικού

  • Ηλεκτρομηχανολογικών και φωτισμού πισίνας

  • Φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

  • Κατασκευής, συναρμολόγησης και τοποθέτησης, σύνδεσης ΓΠΧΤ

  • Εγκατάστασης γεννητριών και πινάκων μεταγωγής

  • Εγκατάστασης συστήματος cctv

  • Εγκατάστασης συστήματος φωτοσήμανσης S.O.S

  • Εγκατάστασης βασικού συστήματος access control για τα δωμάτια

  • Δικτύωσης και εγκατάστασης δορυφορικού συστήματος