Πολυτελής κατοικία, Θεσσαλονίκη

CCTV PROJECT

  • Διερεύνηση αναγκών του πελάτη

  • Μελέτη και σχεδιασμός εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής, εύρους 40 καμερών.

  • Με την περάτωση του έργου, εκμάθηση του συστήματος και σύνταξη αναλυτικού manual χρηστών.