Καρδιολογικό κέντρο, Καλαμαριά

Ένα έργο στο οποίο εφαρμόστηκαν

  • Σύστημα ασφαλείας alarm, cctv

  • Ηλεκτρολογικές εργασίες για την εσωτερική και εξωτερική φωταγώγηση

  • Ηλεκτρολογικές εργασίες για την ρευματοδότηση

  • Εργασίες τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης

Στόχος η ομαλή λειτουργία Reception γραφείων και εξεταστηρίων, η άνεση αλλά και το αίσθημα ασφάλειας