Βίλα, Χαλκιδική

Στο έργο περατώθηκαν οι εργασίες :

  • Αποκατάστασης και συντήρησης πισίνας και αντλιοστασίου

  • Αποκατάστασης και συμπλήρωσης παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

  • Οργάνωσης δικτύου

  • Εγκατάστασης και ρύθμισης συστήματος cctv

  • Εγκατάστασης και προγραμματισμού συστήματος συναγερμού